TRANSLATE-TRADUCTOR

MANUAL D'ÚS

 


MANUAL D'ÚS


Evidentment, això ja no és un llibre..., que està limitat pel paper.

Tampoc és un blog: no és una recopilació cronològica de textos i articles.


AIXÒ  ÉS MÀGIA EN ACCIÓ

AQUÍ ES PROPOSA EXPERIÈNCIES

 AQUÍ ES PROPOSA REACTIVAR LA PRÒPIA MÀGIA

Que és el bo i millor de cadascú.

*

 

 BENVINGUDA, BENVINGUT A TERRAÍNDIA VIRTUAL


Aquest és un moment màgic.

Travessant l’espaitemps... ens havíem de trobar.

"Estava escrit en el llibre del destí"

*


 Perquè la màgia funcioni, convé seguir unes recomanacions d'ús.

Altrament no passarà de ser una lectura més.


*

 

RECOMANACIONS D'US

Aquesta és una web especial...,  convé entrar-hi a poc a poc.


En el “món civilitzat” tot va molt de pressa..., estem habituats a consumir sense mesura, també els llibres. Tots anem, cadascú a la seva manera, a la recerca d’una intuïda, potser perduda, desitjada pau i felicitat..., però ho solem fer per estranys camins: àvids, ansiosos..., i com més correm, més tot s’accelera.

Accelerats, es fa difícil apreciar la bellesa i màgia de la vida, que sovint sol transcórrer estressada, preocupada, banal, mancada de sentit. Així, atrapats en inèrcies vàries, inconscientment ens apartem del que en veritat busquem.

Per relaxar-se, degustar la vida, convertir-la en Vida...

 és adient alentir el pas, observar, reflexionar, desaccelerar...


... deixar espais..., donar-se temps...

*


SI NO S’EXERCITA, LA TEORIA ESDEVÉ INÚTIL I ENGANYOSA

Ens pensem saber, allò que en realitat ignorem. La comprensió en l'àmbit  intel·lectual és molt important, però insuficient si es cultiva en detriment del ser, del sentir..., si no està prou integrada en la vivència quotidiana.

 

Art, literatura, "poesia"..., són aquí instruments, vehicles, camins...

Reflecteixen forces positives, subtils però poderoses, latents en tot ésser humà i que necessiten realitzar-se.  Suggereixen desvetllar el més autèntic, tot allò que, sovint una mica desorientats, busquem allà on no és... 

Convé orientar-se, cultivar la pròpia màgia, practicar-la assíduament.

 

La repetició intel·ligent, cor i ment oberts, és una de les claus de l’eficàcia.

Aprenem sobretot volent aprendre, repetint, perseverant..., d’aquesta manera aconseguim assimilar realment nous coneixements i experiències. Una aproximació ràpida és forçosament superficial i generalment s’oblida fàcil. És insistint, reflexionant, practicant... que s’aprofundeix i eixampla, permetent així una progressiva integració que, eixamplant la percepció, personal i global, millora l'experiència de la vida quotidiana.

En conseqüència, i també per raons que s'aniran explicant, certs elements que considerem bàsics, són aquí repetidament observats, presentats amb variants i des d’angles diversos.

*

 

CADA PÀGINA ÉS UN EXERCICI, REFLEXIÓ, MEDITACIÓ...

... vehicula possibles experiències terapèutiques, místiques, màgiques. En haver estat pensades per ser llegides d’una a una, sovint no esgoten el tema, 

que és reprès, investigat o complementat en altres pàgines.


Superposant, intercalant, tot plegat funciona a manera de fragments, 

de parts independents però entrelligades: una mena de puzle en el qual, tenint cada peça sentit per si mateixa, a la vegada forma part d’un conjunt més gran, que amplia la visió global i va proporcionant una vivència més completa...

en la que la part i el tot es realimenten  recíprocament.

*

 

CONVÉ LLEGIR A PETITES DOSIS


Atès que el text en general, a causa de la seva naturalesa pedagògica i funcional, resulta reiteratiu, i endemés està concentrat —igual que una medecina o un licor—,  demana ser llegit, explorat, viscut a petites dosis. Altrament cansa, embota: desgastada per l’excés d’una aproximació rutinària o massa enfocada en l’intel·lecte, les paraules esdevenen buides, monòtones, el sentit profund es dilueix..., la màgia es perd.


És doncs convenient una aproximació pausada..., contemplativa-meditativa.

Cada pàgina té entitat per si mateixa. Com si fos única, és adient endinsar-se de forma contemplativa en cadascuna. Recordant que és una mena de fractal..., eco proper o remot de totes les altres.

 

CONVÉ LLEGIR I RELLEGIR AMB ATENCIÓ

les frases en les quals hom denota particular ressonància, analitzant-les, sentint-les..., esdevenen energies transformadores que indueixen a reflexionar...  A vegades de manera contundent, que a priori pot resultar xocant, però que condueixen a conscienciar-se. Fonament necessari. Sempre complementades amb altres que relaxen, pacifiquen, condueixen al present..., a la manera d’una oració, invocació, mantra...

Tot plegat, de manera natural ajuda a transcendir obstacles...

a elevar el nivell de lucidesa i facilitat d'acció.

Així es van eliminant programacions negatives, creant nous circuits neuronals...

*


ÉS POT LLEGIR SEGUINT L'ORDRE O ALEATÒRIAMENT

Amb actitud receptiva, deixant-se guiar per la intuïció... Potser a l'estil d'un oracle:  buscant consell a la necessitat o problemàtica del moment.

 

EXPLORAR A FONS  UNA  SOLA PÀGINA... SOVINT UN SOL PARÀGRAF... 

 JA ENS POT DUR LLUNY

*


Perquè paraules i conceptes són la matèria primera,

és convenient recordar la seva naturalesa volàtil, dual, ambigua i contradictòria. Anomenen però no comuniquen: la mateixa expressió té per a cadascú significats, connotacions i matisos diferents.

Endemés les paraules, no són la cosa ni el fet, sinó simples instruments, etiquetes, cartells susceptibles d’assenyalar el món real: la realitat vivent que hi ha darrere d'elles... El món real: això que ets i t’envolta.


Convé obrir-se, deixar entrar el “llenguatge poètic”, llegir-pensar-sentir entre línies.

Entendre intel·lectualment és molt important, però insuficient.

De manera especial ens adrecem al Cor, al Sentiment profund.

*

 

EN GENERAL EL TEXT  ESTÀ COMPRIMIT

El significat s’expandeix a mesura que es va aprofundint en la lectura i especialment en un mateix, en la pròpia vida, en la pròpia màgia..., que és el bo i millor de cadascú.


 Es tracta de cultivar-ho.


Rellegir certes “veritats” i frases evocadores, aprofundir en elles mentalment i sensitivament, és una eficaç manera de ressonar i harmonitzar-se amb les energies i vivències que vehiculen.


Rellegint, repetint..., es convoquen aquelles energies o qualitats que s’invoquen.

INVOCANT LA LLUM, AQUESTA ARRIBA

*


EL CONJUNT OFEREIX UN VIATGE INICIÀTIC

Un mètode flexible i adaptable a cadascú que, simplement llegint amb atenció, es va a poc a poc instal·lant i, reactivant l’esperit, pot conduir a vivències portadores de presència que faciliten explorar-te i explorar. Tot plegat genera un constant exercici d’elevació que ajuda a superar estats negatius, per poder-te obrir a noves dimensions, des de sempre potencialment latents.

 

CONVIDEM SOVINT A PRENDRE CONSCIÈNCIA DEL PRESENT

Perquè és el punt àlgid on es desplega la vida: tot ha succeït, succeeix i succeirà en el present. No existeix altra cosa. És el centre del nostre ésser, de totes les possibles vivències.


Tenim la sensació avançar en l’espai-temps... 

Tanmateix, existim en un etern present:

 sempre és aquí i ara


El passat és història.

Que rememorem i reinterpretem des del present

El futur és una incògnita que imaginem des del present.

*

 

PROPOSEM REACTIVAR L’AUTÈNTIC, EIXAMPLAR LA VISIÓ


Obrir-nos al Camp Unificat, a la Unicitat, a la Globalitat Humana i Còsmica. 

D'ella en som part inseparable. Això dóna pau i sentit profund. Cultivar aquestes i similars experiències, llegint, investigant, sentint, jugant..., de manera espontània, sense esforç les consolida.

Genera lucidesa, obertura i la facultat d’aplicar-les a l’existència quotidiana..., que d'això es tracta. Indueix un desplegar creixent de les nostres millors qualitats, en elles hi ha consciència, fluïdesa, felicitat...


Per potenciar els aspectes citats, aconsellem una lectura meditativa.

 Fatiga o avorriment indiquen que convé moderar el ritme, donar-se temps...

Continuar la lectura més  tard o un altre dia.

- els asteriscs suggereixen pauses -


*

 

EL MANTRA CONSTANT


Un “mantra” que durant aquells temps difícils em va resultar de gran ajuda...

 i que sempre he continuat practicant, va ser aquest:


CONSCIÈNCIA-PACIÈNCIA-AMOR-KORATGE I BONUMOR


L'Amor com a fet central, envers un mateix, tots els éssers i totes les coses.


 En va resultar el següent signe.
És per això que, en certes paraules, la A  apareix subratllada tot al llarg dels escrits.

És una manera de fer memòria constant de quelcom essencial.


*

 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

INICI

  BENVINGUDA, BENVINGUT ESTÀS EN TERRAÍNDIA VIRTUAL TOTES LES PÀGINES ESTAN EN OBRES Estic revisant, actualitzant i adaptant a la web un lli...